Openbare besluiten bestuur MGD

Het Algemeen Bestuur vergadert 4 keer per jaar. Na afloop publiceert de directiesecretaris hier de vastgestelde openbare besluitenlijsten.