Openbare informatie

Vanaf 1 mei 2022 maken overheidsorganisaties de komende jaren steeds meer documenten zelf openbaar. De Wet open overheid (Woo) zorgt ervoor dat inwoners toegang hebben tot veel documenten die bij ons aanwezig zijn. Het uitgangspunt van de wet is dat alle bestuurlijke documenten openbaar zijn, tenzij er een heel goede reden is om een document niet openbaar te maken.

Wat zijn de verplichte WOO-categorieën?

De Wet open overheid (Woo) verplicht overheidsorganisaties een 11-tal informatiecategorieën actief openbaar te maken. De verplichte informatiecategorieën zijn beschreven in art 3.3 van de WOO

De openbaarmaking van deze categorieën wordt gefaseerd ingevoerd. Om die reden bevatten nog niet alle categorieën op deze website informatie. In onderstaand overzicht tonen we de categorieën voor MijnGemeenteDichtbij van toepassing zijn. 

Niet alles openbaar

Op grond van de wet maken we veel informatie openbaar. De wet maakt ook een aantal uitzonderingen:

  • Zo maken we geen bijzondere persoonsgegevens openbaar en geen informatie die invloed heeft op de persoonlijke levenssfeer.
  • In een aantal gevallen worden persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren ook niet openbaar gemaakt.
     

Tegen het niet openbaar maken van informatie kun je geen bezwaar indienen. Wil je de informatie toch inzien? Dan kun je een verzoek indienen op grond van de wet. Dan kan de gemeente beoordelen of de informatie alsnog openbaar gemaakt moet worden. De beoordeling van dit verzoek leggen wij vast in een Woo-besluit. Tegen dit besluit valt bezwaar te maken.

Als je vragen hebt over Wet open overheid

Heb je vragen? Of wil je een Woo-verzoek indienen en heb je daar nog vragen over? Neem dan contact met ons op. Dat kan op verschillende manieren: