Klachten

Als je vindt dat een ambtenaar jou "niet netjes" heeft behandeld kun je een klacht indienen. Deze klachten maken wij geanonimiseerd openbaar. 

Wat is een klacht?

Een klacht indienen kan binnen een jaar na het voorval. Bijvoorbeeld wanneer een ambtenaar jou onvriendelijk geholpen heeft. Of wanneer een ambtenaar een gemaakte afspraak niet is nagekomen. Wij leveren graag kwaliteit en vinden een goede relatie met onze ‘klanten’ belangrijk. Ben je niet tevreden? Dan horen wij dat graag. Want als we een fout hebben gemaakt dan willen wij daarvan leren.

Overzicht klachten

Hier vind je binnenkort een overzicht van de klachten die in 2022 zijn ingediend en door ons zijn beoordeeld.