Home

Welkom op de website Open MijnGemeenteDichtbij. De komende jaren maken we als organisatie steeds meer documenten openbaar. De Wet open overheid (Woo) zorgt ervoor dat inwoners toegang krijgen tot veel documenten die bij ons aanwezig zijn. Het uitgangspunt van de wet is dat alle bestuurlijke documenten openbaar zijn, tenzij er een heel goede reden is om een document niet openbaar te maken.

Wat vind je terug op Open MijnGemeenteDichtbij?

MijnGemeenteDichtbij is gevormd door twee zelfstandige gemeenten, Boxtel en Sint-Michielsgestel. zij hebben een eigen gemeenteraad en college van B&W. Deze worden ondersteund door één personele organisatie, waar ongeveer 470 collega’s werkzaam in zijn. Deze samenwerking noemen we een Gemeenschappelijke Regeling (samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel).

De Wet open overheid (Woo) verplicht overheidsorganisaties een 11-tal informatiecategorieën actief openbaar te maken. Voor MijnGemeenteDichtbij zullen vanwege de samenwerkingsvorm niet alle 11 informatiecategorieën van toepassing zijn.

Soorten informatie en documenten

Op deze website vind je onze directieverslagen, organisatiegegevens, geldende wet- en regelgeving, jaarplannen en verslagen, klachten en Woo-verzoeken.