Financiële stukken

Gedurende het jaar zijn er verschillende momenten waarop de directie inzicht geeft in de financiële situatie van de organisatie en voorstellen doet aan de 2 gemeenten voor de bestedingen en zo nodig ook voor bezuinigingen. Hiervoor worden verschillende documenten uitgebracht. Bekijk bijvoorbeeld onze begroting en kadernota waarin we uitleggen waar we geld aan uitgeven.