Financiële stukken

Gedurende het jaar zijn er verschillende momenten waarop de directie inzicht geeft in de financiële situatie van de organisatie en voorstellen doet aan de 2 gemeenten voor de bestedingen en zo nodig ook voor bezuinigingen. Hiervoor worden verschillende documenten uitgebracht. Bekijk bijvoorbeeld onze begroting en kadernota waarin we uitleggen waar we geld aan uitgeven.  

Bekijk onze actuele stukken