Besluitenlijst Algemeen Bestuur 18 april 2023

Inhoudsopgave

Op 18 april 2023 vergaderde het algemeen bestuur van MijnGemeentedichtbij van 13:00 uur tot 15:00 uur in de Oude Raadszaal van Boxtel. Bekijk hieronder de besluiten van dit overleg.