Agenda Algemeen Bestuur 20 december 2022

Inhoudsopgave

Op 20 december vergadert het Algemeen Bestuur van MijnGemeenteDichtbij voor de laatste keer dit jaar. Bekijk hier de agenda van dit overleg. 

1. Opening en mededelingen

Ingekomen stukken

  • Het algemeen Management Team heeft op 14-11 besloten een concern controller te gaan werven. Het profiel op basis waarvan een wervingstekst zal worden gemaakt is ter informatie toegevoegd.
  • Het Algemeen Management Team heeft op 5-12 besloten een nieuwe strategisch adviseur (directiesecretaris) te gaan werven. Het profiel op basis waarvan een wervingstekst zal worden gemaakt is ter informatie toegevoegd.
  • MGD Toezichtoordeel Interbestuurlijk Toezicht IBT informatie- en archiefbeheer 2022 van de Provincie.
    Het toezichtoordeel van het IBT van de Provincie en de bijgevoegde informatiebrief zijn op 5-12 besproken in het AMT en voor u ter informatie toegevoegd. Afspraak: ieder kwartaal zal stand van zaken mbt het verbeterplan met het DB worden gedeeld.

Mededelingen

  • Op 22-12 vindt de eindejaarsbijeenkomst voor medewerkers plaats. De voorzitter van het Algemeen Bestuur zal een toespraak houden.

2. Verslag vorige overleg vaststellen

3. Bespreekpunten

3.1 Terugkoppeling heisessie DB met betrekking tot rolneming DB-AB en Aanvalsplan uitgebalanceerd MGD

Terugkoppeling door Dirk van Eeten en Victor Fijneman.

3.2 Presentatie over project Modernisering Informatie Architectuur (MIA)

Er wordt een korte presentatie gegeven over dit project en de stand van zaken. 

4. Rondvraag

5. Sluiting