Ingediende en lopende WOO-verzoeken

Op deze pagina vind je een overzicht van alle ingediende en lopende Woo-verzoeken die op dit moment in behandeling zijn binnen MijnGemeenteDichtbij.

Publicatie

Onderstaand overzicht krijgt maandelijks een update.

  • Nadat een Woo-verzoek is ingediend, wordt het verzoek bij de eerstvolgende update gepubliceerd in het overzicht.
  • Zodra een besluit is genomen over een Woo-verzoek worden het besluit en de bijlagen gepubliceerd op de pagina afgehandelde WOO-verzoeken.
  • Wordt het Woo-verzoek ingetrokken, overgedragen aan een andere overheidsorganisatie, niet in behandeling genomen of om een andere reden gestopt, dan wordt in de laatste kolom van het overzicht gedurende een maand de reden aangegeven. Daarna verdwijnt het Woo-verzoek uit het overzicht.

Contact

Heb je vragen over ingediende en lopende Woo-verzoeken? Neem dan contact op

Overzicht ingediende en lopende Woo-verzoeken

Op dit moment zijn er geen ingediende en lopende Woo-verzoeken.